Unia
Europejska

Logo Kapica Market

Aktualności

Uwaga: Uzupełnienie zapytania ofertowego z dnia 07.04.2017

W związku z prowadzonym konkursem na wykonanie robót budowlanych w budynku biurowo-magazynowo -usługowym przy ul. Pocztowej, dz. nr geod. 37 ark. m. 47 w Zamościu oraz robót budowlanych w budynku handlowo-usługowym przy ul. KOŚCIUSZKI 15, 23-400 BIŁGORAJ dz. nr 87 ARK. NR 30 w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków PP-H "KAPICA MARKET" w Zamościu i Biłgoraju” firma PPH „Kapica Market” Florian Kapica informuje zainteresowanych wykonawców o uzupełnieniu zaproszenia do składania ofert:

Uzupełnione zaproszenie do składania ofert

oraz prosi zainteresowanych wykonawców o złożenie wraz z ofertą poniżeszego oświadczenia:

Oświadczenie dodatkowe