Unia
Europejska

Logo Kapica Market

Projekty UE

2019-02-20

Tytuł projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznej służącej produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez firmę Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe KAPICA MARKET Florian Kapica

Cel projektu: Dywersyfikacja dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa PP-H KAPICA MARKET do 31.12.2018.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowe „KAPICA MARKET" Florian Kapica, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 23-400 Biłgoraj

2018-07-23
  1. Zapytanie ofertowe - nabór na specjalistów ds. badań przemysłowych w branży odzieżowej dla poniżej wymienionych zagadnień badawczych: 1) zagadnienie badawcze dla specjalisty ds. badania automatycznego transportu międzystanowiskowego, 2) zagadnienie badawcze dla specjalisty ds. badań i rozwoju naukowego, 3) zagadnienie badawcze dla specjalisty ds. badania maszyn umożliwiających produkcję narzędzi do maszyn szwalniczych, 4) zagadnienie badawcze dla specjalisty ds. badania nowych metody znakowania materiału w procesie produkcji, 5) zagadnienie badawcze dla specjalisty ds. badania procesu wytwarzania we własnym zakresie narzędzi do maszyn szwalniczych, 6) zagadnienie badawcze dla specjalisty ds. badania procesu znakowania materiału przed rozkrojem, 7) zagadnienie badawcze dla specjalisty ds. badania systemu zarządzania całym procesem produkcyjnym.
  2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Załącznik nr 3 - wzór umowy
  5. Załącznik nr 4 - wykaz zadań do wykonania przez specjalistów ds. badań przemysłowych
  6. Regulamin udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowe „KAPICA MARKET" Florian Kapica na realizację projektu „Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego”.
  7. Protokół z oceny ofert
2018-01-24

Tytuł projektu: Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego

Cel projektu: Automatyzacja procesu produkcji odzieży od momentu pozyskania danych o zleceniu do momentu zakończenia produkcji i przygotowania wysyłki.

Spodziewane efekty wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych to: wzrost efektywności produkcji, zmniejszenie strat, możliwość realizacji zleceń  indywidualnych w czasie i koszcie zbliżonym do zleceń seryjnych (zakłada się, że koszt realizacji zlecenia indywidualnego nie przekroczy 170% kosztu jednostkowego w produkcji seryjnej).

Wartość projektu: 5 416 354,90 PLN

Wartość dofinansowania projektu: 3 894 033,20 PLN

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KAPICA MARKET"Florian Kapica ul. Kościuszki 15, 23-400 Biłgoraj

 

 

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków PP-H "KAPICA MARKET" w Zamościu i Biłgoraju

Cel projektu:  Poprawa efektywności energetycznej działalności produkcyjno-usługowej przedsiębiorstwa PP-H KAPICA MARKET zbieżnej z inteligentnymi specjalizacjami Lubelszczyzny prowadzonej w 2 budynkach w Zamościu i Biłgoraju do 30.09.2019.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowe „KAPICA MARKET" Florian Kapica ul. Kościuszki 15, 23-400 Biłgoraj

 

2017-04-18
  1. Wynik postępowania