Unia
Europejska

Logo Kapica Market

Projekty UE

2018-01-24

Tytuł projektu: Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego

Cel projektu: Automatyzacja procesu produkcji odzieży od momentu pozyskania danych o zleceniu do momentu zakończenia produkcji i przygotowania wysyłki.

Spodziewane efekty wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych to: wzrost efektywności produkcji, zmniejszenie strat, możliwość realizacji zleceń  indywidualnych w czasie i koszcie zbliżonym do zleceń seryjnych (zakłada się, że koszt realizacji zlecenia indywidualnego nie przekroczy 170% kosztu jednostkowego w produkcji seryjnej).

Wartość projektu: 5 416 354,90 PLN

Wartość dofinansowania projektu: 3 894 033,20 PLN

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KAPICA MARKET"Florian Kapica ul. Kościuszki 15, 23-400 Biłgoraj

 

 

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków PP-H "KAPICA MARKET" w Zamościu i Biłgoraju

Cel projektu:  Poprawa efektywności energetycznej działalności produkcyjno-usługowej przedsiębiorstwa PP-H KAPICA MARKET zbieżnej z inteligentnymi specjalizacjami Lubelszczyzny prowadzonej w 2 budynkach w Zamościu i Biłgoraju do 30.09.2019.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowe „KAPICA MARKET" Florian Kapica ul. Kościuszki 15, 23-400 Biłgoraj

 

2017-04-18
  1. Wynik postępowania