Unia
Europejska

Logo Kapica Market

Aktualności

2020-03-16

Informacja o złożeniu wniosku o udzielenie patentu na wynalazek.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Kapica Market" Florian Kapica informuje, że w dniu 10 marca 2020r. złożyło do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie wniosek o udzielenie patentu na wynalazek:

,,Urządzenia i sposób znakowania elementów odzieży przed rozkrojem tkaniny oraz program komputerowy do realizacji sposobu znakowania”

opracowany na podstawie przeprowadzonych badań przemysłowych w ramach projektu:

„Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddział. 1.2 - Sektor. INNOTEXTILE.

Wniosek został oznaczony numerem: P.433182.

 

2017-04-10

Uwaga: Uzupełnienie zapytania ofertowego z dnia 07.04.2017

W związku z prowadzonym konkursem na wykonanie robót budowlanych w budynku biurowo-magazynowo -usługowym przy ul. Pocztowej, dz. nr geod. 37 ark. m. 47 w Zamościu oraz robót budowlanych w budynku handlowo-usługowym przy ul. KOŚCIUSZKI 15, 23-400 BIŁGORAJ dz. nr 87 ARK. NR 30 w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków PP-H "KAPICA MARKET" w Zamościu i Biłgoraju” firma PPH „Kapica Market” Florian Kapica informuje zainteresowanych wykonawców o uzupełnieniu zaproszenia do składania ofert:

Uzupełnione zaproszenie do składania ofert

oraz prosi zainteresowanych wykonawców o złożenie wraz z ofertą poniżeszego oświadczenia:

Oświadczenie dodatkowe