Unia
Europejska

Logo Kapica Market

Aktualności

Informacja o złożeniu wniosku o udzielenie patentu na wynalazek.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Kapica Market" Florian Kapica informuje, że w dniu 10 marca 2020r. złożyło do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie wniosek o udzielenie patentu na wynalazek:

,,Urządzenia i sposób znakowania elementów odzieży przed rozkrojem tkaniny oraz program komputerowy do realizacji sposobu znakowania”

opracowany na podstawie przeprowadzonych badań przemysłowych w ramach projektu:

„Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddział. 1.2 - Sektor. INNOTEXTILE.

Wniosek został oznaczony numerem: P.433182.